Aktualności


2023-10-05, 12:17

Wykaz autobusów kursujących na terenie Gminy Tolkmicko podczas wyborów


Wykaz autobusów kursujących na terenie Gminy Tolkmicko podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

2023-10-03, 11:34

Zaproszenie na otwarcie Ośrodka Zdrowia I Centrum Aktywności Międzypokoleniowej


Zaproszenie na otwarcie

2023-08-25, 11:49

Informacja dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku informuje osoby poruszające się na wózku inwalidzkim o możliwości ubiegania się o wózek elektryczny o wartości 5000 zł, w pełni refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2023-08-09, 13:49

Odbiór odpadów BIO za dzień 15.08.2023r.


Informujemy, iż w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy odbiór odpadów BIO z dnia 15.08.2023r. ( wtorek) odbędzie się dzień później, tj. 16.08.2023r. ( środa).

Ogłoszenia i zapytania ofertowe


I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Morskiej 3 w Tolkmicku

2023-11-09, 14:53

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Morskiej 3 w Tolkmicku

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości działki nr 59/1

2023-11-08, 13:53

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości działki nr 59/1 o pow. 0,0561 ha obręb 2 miasto Tolkmicko

Wykaz nieruchomości nr 2/2023 przeznaczonych do sprzedaży

2023-10-05, 12:25

Wykaz nieruchomości nr 2/2023 przeznaczonych do sprzedaży

II ustny przetarg ograniczony na najem budynku użytkowego na targowisku

2023-08-30, 10:05

Przedmiot przetargu: najem budynku użytkowego (nr 4) o pow. użytkowej 30,06 m2 zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 44/3 położonej w Tolkmicku przy ul. Morskiej 13 - teren targowiska miejskiego. Budynek wyposażony jest w instalację: wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2023-06-12, 9:57

Organizacja półkolonii surfingowych dla dzieci i młodzieży.

Wykaz nieruchomości nr 1/2023 przeznaczonych do sprzedazy

2023-06-01, 10:11

Wykaz nieruchomości nr 1/2023 przeznaczonych do sprzedazy

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 168 zabudowanej budynkiem mieszkalnym

2023-06-01, 10:09

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Tolkmicka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 168 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 2

I ustny przetarg ograniczony na najem budynku użytkowego na targowisku miejskim w Tolkmicku

2023-06-01, 10:06

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2213) Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg ograniczony na najem budynku użytkowego stanowiącego mienie gminne

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr: 197/8 i 416 położonych w Pęklewie

2023-02-02, 10:24

Burmistrz Tolkmicka ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działek nr: 197/8 i 416 położonych w Pęklewie, obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 168 zabudowanej budynkiem mieszkalnym p

2023-01-31, 14:36

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 168 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 26 w Tolkmicku

Ogłoszenia różne


Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

2023-11-28, 9:26

INFORMACJA- Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków


Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

2023-06-01, 14:41

KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGR „ZALEW WIŚLANY” NA LATA 2023-2027


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” rozpoczęło prace zmierzające do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGR „Zalew Wiślany” na lata 2023-2027.

Gospodarka odpadami komunalnymi


Harmonogram Wywozu Odpadów z Terenu Miasta i Gminy Tolkmicko

2022-06-24, 9:29

Harmonogram Wywozu Odpadów z Terenu Miasta i Gminy Tolkmicko

Przejdź do wszystkich aktualności
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur