Organizacje Pozarządowe

Organizacje Pozarządowe


Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Tolkmicka z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Tolkmicka z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 56/2021 Burmistrza Tolkmicka z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 20

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur