Data publikacji: 2024-01-08, 12:37

Ilość wyświetleń: 691

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r.


Odsłuchaj

Powrót

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur