Ogłoszenia różne

Ogłoszenia róźne


Tramwaj Wodny

Rozkład kurów tramwaju wodnego "Generał Kutrzeba"

Przejdź do artykułu

INFORMACJA- Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Data publikacji: 2023-11-28, 9:26

Przejdź do aktualności

KONSULTACJE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGR „ZALEW WIŚLANY” NA LATA 2023-2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” rozpoczęło prace zmierzające do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGR „Zalew Wiślany” na lata 2023-2027.

Data publikacji: 2023-06-01, 14:41

Przejdź do aktualności

Odbiór sprzętu z programu GRANTY PPGR

Informujemy, iż odbiór sprzętu z programu GRANTY PPGR nastąpi od dnia 26 sierpnia 2022 roku w godzinach 8.00-14.00 do 30 września 2022 r. Serdecznie zapraszamy osoby, które zakwalifikowały się do programu

Przejdź do artykułu

Rozkład jazdy autobusów finansowanych ze środków państwowych.

Rozkład jazdy autobusów finansowanych ze środków państwowych.

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur