Ogłoszenia i zapytania ofertowe

W tej kategorii znajdują się ogłoszenia o przetargach, zapytaniach ofertowych itp.


III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr: 197/8 i 416 położonych w Pęklewie

Burmistrz Tolkmicka ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działek nr: 197/8 i 416 położonych w Pęklewie, obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

Data publikacji: 2023-02-02, 10:24

Przejdź do aktualności

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 168 zabudowanej budynkiem mieszkalnym p

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 168 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 26 w Tolkmicku

Data publikacji: 2023-01-31, 14:36

Przejdź do aktualności

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Kamionek Wielki

Burmistrz Tolkmicka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Kamionek Wielki 50, gm. Tolkmicko

Data publikacji: 2023-01-31, 14:35

Przejdź do aktualności

II przetarg Nowinka 140

Burmistrz Tolkmicka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 140 o pow. 0,1423 ha położonej w obrębie Nowinka gm. Tolkmicko

Data publikacji: 2023-01-24, 9:14

Przejdź do aktualności

II przetarg 183, 184

Burmistrz Tolkmicka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działek nr 183 i 184 obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

Data publikacji: 2023-01-24, 9:13

Przejdź do aktualności

II przetarg 139.1 Suchacz

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 139/1 obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

Data publikacji: 2023-01-24, 9:12

Przejdź do aktualności

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr: 197/8 i 416 położonych w Pęklewie

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr: 197/8 i 416 położonych w Pęklewie, obręb Suchacz, gm. Tolkmicko

Data publikacji: 2022-11-24, 11:04

Przejdź do aktualności

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 35 Kamionek Wielki gm. Tolkmicko

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 35 o pow. 0,0171 ha obręb Kamionek Wielki gm. Tolkmicko

Data publikacji: 2022-11-24, 7:46

Przejdź do aktualności

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Kamionek Wielki 5

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Kamionek Wielki 50, gm. Tolkmicko

Data publikacji: 2022-11-22, 10:51

Przejdź do aktualności

Przetarg - dz. nr 241 obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 241 obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

Data publikacji: 2022-11-21, 7:50

Przejdź do aktualności

Sprzedaż lokalu

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Słupeckiej 3 w Tolkmicku.

Data publikacji: 2022-11-21, 7:43

Przejdź do aktualności

Wykaz nr 2/2022 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nr 2/2022 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Data publikacji: 2022-10-27, 10:35

Przejdź do aktualności

Przetarg - dz. nr 139/1 obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 139/1 obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

Data publikacji: 2022-09-21, 14:51

Przejdź do aktualności

Przetarg - działek nr: 197/8, 197/9 i 416 w Pęklewie

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działek nr: 197/8, 197/9 i 416 położonych w Pęklewie, obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

Data publikacji: 2022-09-07, 15:17

Przejdź do aktualności

Przetarg - 183 i 184 obręb geodezyjny Suchacz

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działek nr 183 i 184 obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

Data publikacji: 2022-09-05, 14:15

Przejdź do aktualności

Przetarg - dz. 140 Nowinka

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 140 o pow. 0,1423 ha położonej w obrębie Nowinka gm. Tolkmicko.

Data publikacji: 2022-09-05, 13:52

Przejdź do aktualności

Przetarg - dz. 390 Tolkmicko ul. Krolewiecka

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 390 o pow. 0,0143 ha obręb 1 Miasta Tolkmicko

Data publikacji: 2022-09-02, 12:14

Przejdź do aktualności

Przetarg - dz. 35 Kamionek Wielki

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości , działki nr 35 o pow. 0,0171 ha obręb Kamionek Wielki gm. Tolkmicko

Data publikacji: 2022-09-02, 12:13

Przejdź do aktualności

WYKAZ NR 1 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NR 1 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY z dnia 28 czerwca 2022r.

Data publikacji: 2022-07-01, 8:11

Przejdź do aktualności

Plan Zamówień Publicznych na 2022r.

Plan Zamówień Publicznych na 2022r.

Przejdź do artykułu

BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W POGRODZIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przejdź do artykułu

Zapytanie ofertowe - marina

Świadczenie usług polegających na: kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym ikomercyjnym przystanią żeglarską w Tolkmickuoraz pobieraniu opłat portowych na terenie portu w Tolkmicku oraz przystani rybackiej w Suchaczu,w okresie od 15 kwietnia 2021r. do 31 października 2021r.

Data publikacji: 2021-03-12, 0:00

Przejdź do aktualności

Zapytanie ofertowe

Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków z zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na potrzeby własne dla zadań: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z obiektami gospodarki osadem nadmiernym i budową bioelektrowni oraz Przebudowa przepompowni ścieków

Data publikacji: 2021-02-12, 0:00

Przejdź do aktualności

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur