Ilość wyświetleń: 840

Przetarg - dz. 140 Nowinka


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE Tolkmicko, dnia 05 września 2022 r.
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 140 o pow. 0,1423 ha położonej w obrębie Nowinka gm. Tolkmicko

Załączniki:

1. Nowinka 140.pdf
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur