Aktualności


Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

2023-03-20, 12:15

Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Tolkmicka z dnia 20 marca 2023 r.


Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Tolkmicka z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

2023-03-20, 12:13

Komunikat Nr 2 Państwowego Inspektora Sanitarnego dla Miejscowości Chojnowo


Komunikat Nr 2 Państwowego Inspektora Sanitarnego dla Miejscowości Chojnowo

2023-03-13, 12:52

Internet Światłowodowy w Gminie Tolkmicko


Internet Światłowodowy w Gminie Tolkmicko

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

2023-03-13, 10:17

SPOTKANIE POŚWIĘCONE EKONOMII SPOŁECZNEJ w Centrum Aktywności Loklanej w Łęczu


SPOTKANIE POŚWIĘCONE EKONOMII SPOŁECZNEJ – tworzenie przedsiębiorstwa społecznego, pozytywne i negatywne strony przedsięwzięcia oraz rozwój świetlic wiejskich jako inspiracja w kontekście rozwoju CAL

Ogłoszenia i zapytania ofertowe


III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr: 197/8 i 416 położonych w Pęklewie

2023-02-02, 10:24

Burmistrz Tolkmicka ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działek nr: 197/8 i 416 położonych w Pęklewie, obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 168 zabudowanej budynkiem mieszkalnym p

2023-01-31, 14:36

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 168 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej 26 w Tolkmicku

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Kamionek Wielki

2023-01-31, 14:35

Burmistrz Tolkmicka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Kamionek Wielki 50, gm. Tolkmicko

II przetarg Nowinka 140

2023-01-24, 9:14

Burmistrz Tolkmicka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 140 o pow. 0,1423 ha położonej w obrębie Nowinka gm. Tolkmicko

II przetarg 183, 184

2023-01-24, 9:13

Burmistrz Tolkmicka ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działek nr 183 i 184 obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

II przetarg 139.1 Suchacz

2023-01-24, 9:12

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 139/1 obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr: 197/8 i 416 położonych w Pęklewie

2022-11-24, 11:04

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr: 197/8 i 416 położonych w Pęklewie, obręb Suchacz, gm. Tolkmicko

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 35 Kamionek Wielki gm. Tolkmicko

2022-11-24, 7:46

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 35 o pow. 0,0171 ha obręb Kamionek Wielki gm. Tolkmicko

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Kamionek Wielki 5

2022-11-22, 10:51

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Kamionek Wielki 50, gm. Tolkmicko

Przetarg - dz. nr 241 obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

2022-11-21, 7:50

Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 241 obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

Organizacje Pozarządowe


Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

2022-06-15, 8:02

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

2022-02-23, 8:02

Wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. - wyniki konkursu


Wyniki konkursu na zajęcia karate, piłkarskie i żeglarskie

2022-01-27, 13:49

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansow


Od 31 października 2021 r. został rozszerzony katalog podmiotów, które są zobowiązane do dokonywania wpisów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – został on rozszerzony między innymi o spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje.

Ogłoszenia różne


2022-09-02, 12:30

Konkurs "Wieś jak malowana"


Konkurs na najpiękniejszą polską wieś w okresie dożynek na stałe wpisał się w rolniczy krajobraz Polski. W pierwszej edycji konkursu wzięło udział prawie 250 wsi z całej Polski, a rok temu było ich już blisko 300. Czy znów pobijemy rekord?

2022-05-31, 14:01

Polski Ład


W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych gminie Tolkmicko przyznano 11 855 000 zł

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

2022-05-06, 11:24

Cennika na terenie portu w Tolkmicku i przystani rybackiej w Suchaczu


ZARZĄDZENIE NR 15/2022 BURMISTRZA TOLKMICKA z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie stalenia cennika na terenie portu w Tolkmicku i przystani rybackiej w Suchaczu.

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

2022-04-21, 11:11

Harmonogram zebrań wiejskich w 2022 roku


Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich w 2022 roku

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

2022-02-16, 9:53

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - koniecznie złóż deklarację


W artykule linki do formularzy i informacje na temat konieczności złożenie deklaracji w CEEB

2022-01-10, 13:07

Skrócone godziny pracy Urzędu w dniu 5 stycznia 2022 roku


Skrócone godziny pracy Urzędu w dniu 5 stycznia 2022 roku

1970-01-01, 1:00

Życzenia noworoczne dla Mieszkańców


życzenia noworoczne

Gospodarka odpadami komunalnymi


Wywóz gabarytów 6.03.2023r.-10.03.2023r.

2023-01-31, 0:00

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram Wywozu Odpadów z Terenu Miasta i Gminy Tolkmicko

2022-06-24, 9:29

Harmonogram Wywozu Odpadów z Terenu Miasta i Gminy Tolkmicko

Wywóz gabarytów 27.06.2022-2.07.2022

2022-06-24, 9:17

W związku z zapotrzebowaniem na wywóz odpadów wielkogabarytowych uruchamiamy wywozy: • dnia 27.06.2022r.(poniedziałek) z miejscowości: Tolkmicko • dnia 29.06.2022r.(środa)odbędzie się z miejscowości: Brzezina, Chojnowo, Łęcze, Nowinka, Pagórki, Pogrodzie, Przybyłowo, Święty Kamień, Wodynia • dnia 1.07.2022r.(piątek)odbędzie się z miejscowości: Bogdaniec, Janówek, Kadyny , Kamionek Wielki, Kikoły, Nadbrzeże, Pęklewo, Połoniny, Rangóry, Suchacz, Wysoki Bór, Ostrogóra

Przejdź do wszystkich aktualności
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur