Tolkmicko w obiektywie

Ogłoszenia

Ogłoszenie

Odsłony: 448 Utworzono: 22 grudzień 2020

Życzymy Państwu, aby święta Bożego Narodzenia stały się dla Was światłem pośród mroków trudnego czasu, jaki przeżywamy. Niech przyniosą nam wszystkim nadzieję i wytchnienie.

Oby nadchodzący Nowy Rok obdarzył Was w obfitości tym, co odebrał stary: zdrowiem, poczuciem bezpieczeństwa, spotkaniami w gronie rodziny, przyjaciół oraz naszej samorządowej wspólnoty.

 

Burmistrz Tolkmicka, Magdalena Dalman

wraz z pracownikami

Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku

 

 

Odsłony: 408 Utworzono: 18 grudzień 2020

Regulamin Konkursu docx - tutaj

Regulamin Konkursu pdf - tutaj

 

Odsłony: 643 Utworzono: 26 październik 2020

W związku z dniem  ustawowo wolnym od pracy przypadającym na 11.11.2020 r. ( środa) informujemy, iż wywóz odpadów segregowanych z tego dnia z nieruchomości na terenie Gminy Tolkmicko odbędzie się dzień póżniej tzn. 12.11.2020r. ( czwartek)

Odsłony: 560 Utworzono: 10 listopad 2020

Odsłony: 518 Utworzono: 26 październik 2020

Centrum Zarządzania kryzysowego potwierdziło, że na dzień 03.11.2020 rok w Gminie Tolkmicko jest :

32 osoby chore
136 na kwarantannie

 

Odsłony: 881 Utworzono: 03 listopad 2020

Odsłony: 540 Utworzono: 21 październik 2020

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną oraz związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu się osób starszych, Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku uruchamia telefon dla seniorów. Osoby 60+ i inne z grupy ryzyka, nieposiadające wsparcia najbliższych, a potrzebujące pomocy proszone są o kontakt z Urzędem pod nr telefonu 55 231 61 21 wew. 47 lub bezpośredni numer 55 612 91 73

Odsłony: 550 Utworzono: 29 październik 2020

OGŁOSZENIE


o zasadach wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

 

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758) zawiadamiam, że w celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem chorobą Covid-19


od 19 października 2020 r. obsługa interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko zostanie ograniczona i będzie realizowana zgodnie z poniżej podanymi zasadami:

 

  1. Przed wizytą w Urzędzie proszę o kontakt telefoniczny z Sekretariatem tel. 55 231-61-21 lub z pracownikiem merytorycznym załatwiającym sprawę, celem ustalenia terminu i godziny wizyty w Urzędzie (numery bezpośrednich telefonów na stronie BIP Urzędu: http://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/?id=114029).
  2. Osoby wchodzące na teren Urzędu poddawane będą badaniu temperatury.
  3. W przypadku przebywania na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku interesanci są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.
  4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

   Nie stosuje się tego wymogu do:

    • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
    • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
    • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
    • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
    • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

    

  5. Apeluję o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum i respektowanie zasad wynikających z reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.
  6. Przypominam, że istnieje możliwość przesyłania wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, ul. Plac Wolności 3, 82-340 Tolkmicko lub przez wywieszoną przy drzwiach głównych urzędu skrzynkę wrzutową.
  7. Zachęcam także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl i usługi profilu zaufanego.
  8. Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku jedynie kartą płatniczą do godziny 14.00 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku:
   • z tytułu podatków i opłat nr: 61 8303 1029 0050 0500 2567 0057
   • z tytułu opłaty śmieciowej nr: 60 8303 0006 0050 0500 2567 0160

 

Odsłony: 594 Utworzono: 16 październik 2020

W dniach 14-18 września 2020 r. odbyły się „Ichtio-Eko Igrzyska Tolkmicko”, czyli ekologiczna edukacja dzieci w szkołach podstawowych w naszej Gminie.

Podczas zajęć propagowany był zdrowy styl życia oraz podnoszona była świadomość zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Najważniejszym celem zajęć, było kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z zakresu ichtiologii, ekologii ekosystemów wodnych oraz roli człowieka, jako naczelnego gatunku, odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość. Projekt miał na celu również zaciekawienie pięknem i różnorodnością środowiska wodnego oraz korzyściami jakie możemy czerpać z przyrody i jej naturalnych zasobów, zwrócenie uwagi na rolę ryb w naszej diecie, co bezpośrednio przekłada się na nasze zdrowie i życie.

Poniżej wpis Pana Sebastiana Staśkiewicza – Prowadzącego zajęcia edukacyjne „Ichtio-Eko Igrzyska Tolkmicko” założyciela Fundacji Ratuj Ryby, któremu Gmina Tolkmicko składa serdeczne podziękowania za przeprowadzone w interesujący sposób zajęcia.

„Na długo w pamięci zostanie ten czas, przepiękne miejsce, niezwykłe dzieciaki, najsmaczniejsza ryba i niesamowita gościna, jaka towarzyszyła mi podczas ICHTIO-EKO IGRZYSK TOLMICKO
Mam nadzieję, że dzieci również będą pamiętały o najważniejszym, tworząc świadomą ławicę ekologicznego narybku.

 

Pięknie dziękuję uczestnikom oraz kadrze ze szkół (wraz z kucharkami, które przygotowały dla drapieżników ryby):

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny im. Kaprów Polskich w Suchaczu
 2. Szkoła Podstawowa w Łęczu im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 3. Szkoła Podstawowa im. 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Pogrodziu
 4. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku

Wielki szacunek za dofinansowanie takich projektów dla:

 1. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki (fundator zadania)
  za pośrednictwem
 2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany"
 3. Gmina Tolkmicko (fundator oraz organizator) wraz z Burmistrzem Tolkmicka, Panią @Magdalena Dalman
  za najlepszą i świeżą rybę dla dzieci dla @Jarosław Szulc
 4. Praktyk za realizację
  oraz szczególne podziękowania dla Pani @Aga Kalinowska za koordynację takiego przedsięwzięcia w tylu miejscach w tak krótki czasie.
 5. Za przepiękne, ręcznie wykonane medale przez uczniów Lelewel na czele z @Julia Kaczmarczyk-Piotrowska”

Gmina Tolkmicko przyłącza się do podziękowań dla Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego za dofinansowanie zadania, Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” za wsparcie oraz serdeczne podziękowania dla wszystkich szkół podstawowych za pomoc w organizacji zajęć.

Projekt zrealizowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności lokalnej, działanie 4.2 „Realizacja Lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

 

 

Odsłony: 644 Utworzono: 28 październik 2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego realizują projekt „Pod biało-czerwoną”. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie to ma na celu połączenie Polaków pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.

informacji o projekcie na stronie internetowej, w mediach społecznościowych itp.). Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online w danej gminie. Głosy mogą oddawać wszyscy mieszkańcy gminy – w tym osoby niepełnoletnie. Głosy poparcia na swoją gminę można oddawać tutaj: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online. Jak się włączyć?

Krok 1. Wejdź na stronę: www.gov.pl/bialoczerwona

Krok 2. Kliknij „Dołącz”, a następnie: „Oddaj głos poparcia”.

Krok.3. Uzupełnij i podpisz petycję online.

To już wszystko, ale możesz zrobić więcej. Namów do tego samego inne osoby z Twojej okolicy – każdy głos się liczy!

Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia. Zachęcamy, zróbcie to jak najszybciej. Petycję można podpisać do 11 listopada 2020 r.

Liczba ma znaczenie

Do realizacji projektu potrzeba odpowiednio:

dla gmin do 20 000 mieszkańców – 100 głosów;
dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców – 500 głosów;
dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców – 1000 głosów.

Warto się postarać, aby nie tylko przekroczyć wymagany próg, ale także – zebrać jak najwięcej głosów.

 

 

Link do ankiety tutaj

 

 

 

Odsłony: 775 Utworzono: 15 październik 2020

OGŁOSZENIE


o zasadach wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

 

Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznym wzrostem diagnozowanych przypadków zakażeń COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Interesantów i Pracowników Urzędu od 27 października do odwołania Urząd Gminy będzie funkcjonował w systemie ograniczającym bezpośredni dostęp dla Interesantów. Kontakt z urzędem jest możliwy aktualnie wyłącznie w następujących formach:

telefonicznie pod numerem tel. 55 231-61-21 (Sekretariat) bądź bezpośrednio z pracownikami merytorycznym (numery bezpośrednich telefonów na stronie BIP Urzędu: http://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/?id=114029).

elektronicznie adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

tradycyjnie listownie

przez wywieszoną przy drzwiach głównych urzędu skrzynkę wrzutową

Wszystkich należności z tytułu podatków i opłat należy dokonywać przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku:

z tytułu podatków i opłat nr: 61 8303 1029 0050 0500 2567 0057

z tytułu opłaty śmieciowej nr: 60 8303 0006 0050 0500 2567 0160

W sprawach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu z właściwym pracownikiem, interesanci będą obsługiwani osobiście, jedynie po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Za utrudnienia przepraszamy.

Nowe numery telefoniczne do Urzędu

Odsłony: 575 Utworzono: 27 październik 2020


W ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź uczestniczy w projektowaniu oraz budowie sieci światłowodowych. Pozwoli to na doprowadzenie zaawansowanych technologicznie łączy szerokopasmowych o prędkościach transakcji powyżej 100 Mb/s, tzw. „szybki internet”.


B U R M I S T R Z
dr Magdalena Beata Dalman

 

Odsłony: 884 Utworzono: 14 październik 2020

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

12.12 °C

Data pomiaru:

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności