Ilość wyświetleń: 636

BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W POGRODZIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Tolkmicko informuje o toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn."BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W POGRODZIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU" https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/779ed802-bdeb-4f6b-b3ce-ea848249d76c

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur