Data publikacji: 2022-01-10, 0:00

Ilość wyświetleń: 37

Wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.


Odsłuchaj

Powrót

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur