Data publikacji: 2023-01-24, 9:12

Ilość wyświetleń: 1115

II przetarg 139.1 Suchacz


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)
Burmistrz Tolkmicka
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działki nr 139/1 obręb
geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur