Data publikacji: 2022-09-20, 13:43

Ilość wyświetleń: 41

Tytuł projektu: Nowocześnie i cyfrowo – zmiany w Gminie Tolkmicko


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Tolkmicko otrzymała dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Nowocześnie i cyfrowo – zmiany w Gminie Tolkmicko  Głównym celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy Tolkmicko.

DATA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU – 22-02-2019
DATA ROZPOCZĘCIA RZECZOWEJ REALIZACJI - 02-01-2022
DATA FINANSOWEGO ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU - 30-06-2021
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU- 1 077 320,50 ZŁOTYCH
WYDATKI KWALIFIKOWANE PROJEKTU WYNOSZĄ- 1 074 661,36 ZŁOTYCH. DOFINANSOWANIE 913 462,16 ZŁOTYCH
WKŁAD WŁASNY – 161 199,20 ZŁOTYCH

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur