Data publikacji: 2022-09-07, 15:17

Ilość wyświetleń: 1144

Przetarg - działek nr: 197/8, 197/9 i 416 w Pęklewie


Odsłuchaj

Powrót

Tolkmicko, dnia 07 września 2022 r.


OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)


Burmistrz Tolkmicka ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, działek nr: 197/8, 197/9 i 416 położonych w Pęklewie, obręb geodezyjny Suchacz, gm. Tolkmicko

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur