Data publikacji: 2022-07-01, 8:11

Ilość wyświetleń: 1790

WYKAZ NR 1 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Odsłuchaj

Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, na stronie internetowej
Urzędu, w Monitorze Urzędowym na okres 21 dni tj. od dnia 29 czerwca 2022 r. do dnia 20 lipca 2022 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce
nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia
wykazu

Załączniki:

1. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NR 1 PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NR 1 PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur