Ilość wyświetleń: 1516

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansow


Odsłuchaj

Powrót

Od 31 października 2021 r. został rozszerzony katalog podmiotów, które są zobowiązane do dokonywania wpisów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – został on rozszerzony między innymi o spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu został nałożony nowy obowiązek na fundacje oraz stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Art. 58 ww. ustawy zobowiązuje do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Zgłoszenia do Rejestru składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie crbr.podatki.gov.pl. Rejestr jest jawny, a ustawa określa termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do Rejestru.

Termin ten wynosi 7 dni od rejestracji organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także 7 dni od rejestracji każdej zmiany danych, które są zgłaszane do Rejestru (np. zmiany w zarządzie). Pozostałe organizacje pozarządowe są zobowiązane do dokonania zgłoszenia w okresie do końca stycznia 2022 roku.

UWAGA: Brak zgłoszenia w ustawowo określonym terminie skutkuje wysokimi karami finansowymi.

Zgłoszenia dokonuje się jednorazowo, następnie należy pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych członków zarządu.

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur