Ilość wyświetleń: 638

Plan Zamówień Publicznych na 2022r.


Odsłuchaj

Powrót

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.01.2022 nr 2022/BZP 00035509/01/P

Załączniki:

1. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2022.pdf
plan zamówień publicznych gmina tolkmicko 2022
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur