Ilość wyświetleń: 797

Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Tolkmicka z dnia 2 grudnia 2021 r.


Odsłuchaj

Powrót

Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Warmii i Mazur