Tolkmicko w obiektywie

Ogłoszenia

  Łęcze 1 Suchacz 2 Pogrodzie 3 MGOK Tolkmicko DPS Rangóry 5 DPS Tolkmicko 6 Kadyny 7 Suma Gmina
BIEDROŃ Robert 6 9 7 15 0 0 8 45
BOSAK Krzysztof 18 27 28 62 0 1 31 167
DUDA Andrzej Sebastian 154 231 185 455 7 29 124 1185
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 41 71 76 187 0 1 63 439
JAKUBIAK Marek 0 0 1 1 0 0 0 2
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 16 12 14 22 2 0 7 73
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 0 0 0 3 0 0 0 3
TANAJNO Paweł Jan 0 1 1 0 0 0 0 2
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 90 191 108 287 0 1 83 760
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 0 1 0 0 0 0 0 1
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 0 1 0 2 0 0 1 4
Suma obwody 325 544 420 1034 9 32 317  
Odsłony: 425 Utworzono: 29 czerwiec 2020

W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. 16 takich pojazdów sfinansuje w całości MSWiA. O profrekwencyjnej inicjatywie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowali na sobotniej (20 czerwca br.) konferencji prasowej wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

 

Czytaj tutaj

 

Odsłony: 428 Utworzono: 26 czerwiec 2020

Aktualny rozkład autobusów w PDF

 

 

 

Odsłony: 866 Utworzono: 19 czerwiec 2020

Sprawdz ulotkę tutaj

Odsłony: 454 Utworzono: 09 czerwiec 2020

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tolkmicku informuje, ze zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (dz. U. z 2020 r., poz 713) w dniu 10 czerwca 2020 roku przedstawiła Raport o stanie Gminy (wcześniejszą datą był 31 maja, lecz na podstawie art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2.03.2020 termin został wydłużony o 60 dni). Raport został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Raport o stanie Gminy Tolkmicko”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Tolkmicku
i funduszu sołeckiego. Rada Miejska w Tolkmicku nie określa w drodze uchwały szczegółowych wymogów dotyczących raportu.

Rada Miejska w Tolkmicku rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 25 czerwca 2020 roku. W debacie nad raportem o stanie Gminy Radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą wziąć udział również mieszkańcy Gminy Tolkmicko. Osoba, która chciałaby zabrać głos w debacie, ma obowiązek złożyć
do Przewodniczącej Rady zgłoszenie z poparciem co najmniej 20 osób (druk zgłoszenia w załączeniu).


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie Gminy.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców, mogących zabrać głos
w debacie, wynosi 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Rada Miejska w Tolkmicku przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Tolkmicka wotum zaufania. Uchwałę o udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska W Tolkmicku podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Odsłony: 426 Utworzono: 19 czerwiec 2020

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc


Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR
o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa
do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.


By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków
i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

–  Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.    

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Odsłony: 446 Utworzono: 08 czerwiec 2020

Odsłony: 490 Utworzono: 17 czerwiec 2020

W załączeniu komunikat  - czytaj

Odsłony: 460 Utworzono: 29 maj 2020

Odsłony: 426 Utworzono: 17 czerwiec 2020

Od 25.05.2020 otworzyliśmy kasę w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko.

Na  czas panowania COVID-19 kasa urzędu została przeniesiona na parter budynku do holu głównego.

Uwaga ! Przyjmujemy płatności tylko i wyłącznie kartą elektroniczną.

Odsłony: 466 Utworzono: 26 maj 2020

Odsłony: 466 Utworzono: 17 czerwiec 2020

Informujemy, że 15 maja ruszyła nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku i na stronie internetowej: www.wfosigw.olsztyn.pl

 

Odsłony: 1619 Utworzono: 20 maj 2020

Wizualizacja wyborów, listy kandydatów i kandydaci, wyszukiwarka obwodów głosowania (granice)

https://wybory.gov.pl

 

Odsłony: 546 Utworzono: 16 czerwiec 2020

Ruch na trasie Pogrodzie - Frombork został przywrócony wg dotychczasowej tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.

 

Odsłony: 519 Utworzono: 16 maj 2020

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

15.38 °C

Data pomiaru:

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności