Tolkmicko w obiektywie

OGŁOSZENIE


o zasadach wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku

 

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1758) zawiadamiam, że w celu zminimalizowania zagrożenia zakażeniem chorobą Covid-19


od 19 października 2020 r. obsługa interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko zostanie ograniczona i będzie realizowana zgodnie z poniżej podanymi zasadami:

 

  1. Przed wizytą w Urzędzie proszę o kontakt telefoniczny z Sekretariatem tel. 55 231-61-21 lub z pracownikiem merytorycznym załatwiającym sprawę, celem ustalenia terminu i godziny wizyty w Urzędzie (numery bezpośrednich telefonów na stronie BIP Urzędu: http://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/?id=114029).
  2. Osoby wchodzące na teren Urzędu poddawane będą badaniu temperatury.
  3. W przypadku przebywania na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku interesanci są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części.
  4. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

   Nie stosuje się tego wymogu do:

    • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
    • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
    • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
    • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
    • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

    

  5. Apeluję o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum i respektowanie zasad wynikających z reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.
  6. Przypominam, że istnieje możliwość przesyłania wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, ul. Plac Wolności 3, 82-340 Tolkmicko lub przez wywieszoną przy drzwiach głównych urzędu skrzynkę wrzutową.
  7. Zachęcam także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl i usługi profilu zaufanego.
  8. Wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych można dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku jedynie kartą płatniczą do godziny 14.00 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku:
   • z tytułu podatków i opłat nr: 61 8303 1029 0050 0500 2567 0057
   • z tytułu opłaty śmieciowej nr: 60 8303 0006 0050 0500 2567 0160

 

Odsłony: 626 Utworzono: 16 październik 2020
Tagged Under

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

2.44 °C

Data pomiaru:
Nov 30 22:42:03

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności