Tolkmicko w obiektywie

MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Departament Zarządzania Systemami
DZS-WRSRP.6109.1.2020

Warszawa, dnia 13 lipca 2020 r.

Szanowni Państwo,

w grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
(RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w
skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków.
Przekazanie danych jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach rejestru RDK jest ułatwienie kontaktu urzędników
z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się
terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego albo o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia
(np. 500+).

Z poważaniem,
Katarzyna Kopytowska
Dyrektor
Departamentu Zarządzania Systemami
/podpisano elektronicznie/

 

Odsłony: 416 Utworzono: 21 lipiec 2020
Tagged Under

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

15.38 °C

Data pomiaru:

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności